Att köpa en ny bostad eller ett sommarhus går många gånger hand i hand med renovering och att hitta rätt hantverkare.​​​​​​​​ För att renoveringen ska gå så smidigt som möjligt bör du ta reda på att hantverkaren har rätt erfarenhet och utbildning. Be också om referenser för att höra om andra kunders erfarenheter.​


Checklista när du anlitar hantverkare

 • Vänd dig till flera hantverkare och be om skriftliga offerter som du kan jämföra, men kolla noga. En del lämnar pris för hela arbetet – andra tar inte med allt och kan därför lämna en offert som verkar billigare. Fråga om det tillkommer något och kontrollera att momsen ingår.
 • Be att få ett avtal som båda undertecknar där pris, omfattning och tidsplan är noga specificerat. Kontrollera också vad som gäller för eventuella tilläggsarbeten och vem som står för till exempel material, el, resor och städning.
 • ”Det här fixar vi!” säger ofta hantverkaren. Men det extra fixet kan kosta extra.
 • Kontrollera att företaget har F-skattsedel.

 • Fråga om hantverkaren har allrisk- och ansvarsförsäkring. Kontakta även ditt försäkringsbolag för att ta reda på hurvillaförsäkringen eller fritidshusförsäkringen​ gäller vid renovering.

 • Fråga om hantverkaren är behörig, auktoriserad eller certifierad och be att få se intyg för att vara på den säkra sidan. Detta gäller särskilt för el- och VVS-arbeten.
 • Kontakta Kronofogden för att ta reda på om företaget har skulder och om det gått i konkurs tidigare (för detta behöver du hantverkarens person- eller organisationsnummer).
 • Kontrollera att hantverkaren inte finns med på Råd & Röns ”Svarta listan” över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid tvister.


Renovera i rätt ordning

 • Taket först
 • Sedan dräneringen
 • Fasaden och fönstren
 • Badrummet
 • Resterande invändiga arbeten
 • Målningen kommer sist


Renovera huset i rätt ordning
Har du köpt ett hus med stort renoveringsbehov? För att inte drunkna i renoveringskaoset gäller det att planera och prioritera. Här beskriver vi de olika stegen:

Börja med taket
En läcka i taket kan förstöra en ny fasad.​ Kontrollera att taket är tätt. Kanske behöver det bytas ut helt eller bara lagas. Stuprör och hängrännor bör också ses över.​

Gå vidare till grunden
När du har kontrollerat att det är torrt och varmt om huvudet är nästa steg att se till att det är torrt om fötterna det vill säga att dräneringen fungerar. Finns det källare kan du låta en besiktningsman göra en fuktmätning av källarväggen. Har huset krypgrund ska även den fuktmätas. Står huset på en platta på mark är det förmodligen så pass nybyggt att det bör finnas en spolbrunn/rensbrunn där man ska rensa för att se till att det är ett flöde i dräneringsrören.​

Tredje steget är fasaden
Se över den så att den är tät och välisolerad. Gör man stora fasadarbeten är det bra att fundera på om fönstren behöver bytas, vilket ger en del samordningsvinster.​

Badrummet står på tur
När du är nöjd med utsidan och går över på insidan är det klokt att börja med badrummet. Se till att badrummet är fuktsäkrat och uppfyller de krav som ställs för att försäkringen ska gälla. Får du fuktläckage i badrummet eller genom väggarna kan du få stora skador på huset. Bjälklag och innerväggar kan skadas. När det har gått så långt att fuktskadan blir synlig på ytskikten är det oftast långt framskridet. Därför är det bra att fuktskydda badrummet i förebyggande syfte.​​

NÄR HUSET SKA RENOVERAS